Super Team

Wat bieden wij u aan?
Afdrukken E-mail

Studies van technische installaties in gebouwen:

verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitair, brandbeveiliging, elektriciteit ….
• Deze studies worden volledig op maat gemaakt naargelang de wensen van de klant. Zij gaan van een eenvoudig advies tot een gedetailleerde studie met werfopvolging (het versturen van de offertevraag naar de aannemers, de controle van de inschrijvingen, de werfopvolging, het financieel nazicht van de uitgevoerde werken…).
• Omdat wij bewust kleinschalig werken, richten wij ons vooral op de studies van middelgrote projecten, zoals
Flatgebouwen
Administratieve gebouwen en handelsruimtes
scholen
Rusthuizen
We kunnen stellen dat gebouwen voor senioren (woorzorgcentra en asssistentieflats) ondertussen een specialiteit geworden zijn.
• Indien uw project voor ons moeilijk uitvoerbaar is omwille van timing, zal dit u eerlijk meegedeeld worden in een eerste gesprek. Wij houden eraan op een eerlijke en duidelijke manier samen te werken met de klant.

EPB-verslaggeving van

• Residentiële gebouwen: woningen, flats, …
• Niet-residentiële gebouwen: scholen, industrie, kantoorgebouwen…

Haalbaarheidsonderzoek voor hernieuwbare energietoepassingen en warmtekrachtkoppeling voor gebouwen groter dan 1.000 m².